MODE Priključnica dvopolna italijanska 10A 1M antracit blok

MODE Priključnica dvopolna italijanska 10A 1M antracit blok

MODE Priključnica dvopolna italijanska 10A 1M antracit blok

Proizvođač: Aling-Conel

Kategorija: Prekidači i priključnice

Šifra artikla: 821

Slični proizvodi:

ARMOR Priključnica tropolna OG 16A sa porcelanskim jezgrom siluminska siva-antracit
EXPERIENCE Taster sklopka jednopolna bez tastera 16A bela
MODE Poklopac maske 1M beli
EXPERIENCE Prirubnica sa stegačima 2M
Montažna Kutija za puni zid 50mm 4M
MODE Prirubnica sa stegačima 7M širine 22.2mm

PRATITE NAS I NA SOCIJALNIM MREŽAMA