MODE Prirubnica 2M za šuplji zid

MODE Prirubnica 2M za šuplji zid

MODE Prirubnica 2M za šuplji zid

Proizvođač: Aling-Conel

Kategorija: Prekidači i priključnice

Šifra artikla: 820

Slični proizvodi:

Montažna Kutija za puni zid 50mm 3M
MODE Prirubnica sa stegačima 2M širine 22.2mm
Prirubnice sa led osvetljenjem
EXPERIENCE LED indikacija sa kontaktima plava
EXPERIENCE kućište za u zid IP55
MODE Priključnica dvopolna italijanska 10A 1M antracit blok

PRATITE NAS I NA SOCIJALNIM MREŽAMA