Redne stezaljke RS 35/2×16 i RSB 35/2×16

Redne stezaljke RS 35/2×16 i RSB 35/2×16

Šifra artikla: 22054 i 22055

Redne stezaljke RS 35/2×16 i RSB 35/2×16, 500 V, 110°C
za otežane uslove rada

Namena

– Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljki tipa RSB/35 je mogućnost blombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradji od dva do šest brojila.

– Namena stezaljki tipa RS i RSB/35 nema nikakva ograničenja u smislu napojne stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije.

Tehničke karakteristike

1. Kućište rednih stezaljki tipa RS(B) 35/2X16 i RS(B) 35/6X16 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na povišenu temperaturu, iznad karakteristika dosad korišćenih materijala(110°C bez deformacija). Korišćen je materijal “NORYL” SEO, “GE” Plastik kategorije Samogasivosti “V°”.

2. Kontakti su izrađeni od kompaktne mesingane šine 14X16 mm za rednu stezaljku RS(B) 35/2X16 i od mesingane šine 14X34 mm za rednu stezaljku RS(B) 35/6X16 (4X16). Sve šine su galvanski zaštićene.

3. Vijci na kontaktima stezaljki su po YUS-u MB1-111.Zn. i svaki kontakt se priteže sa po dva vijka.

4. Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, samim tim izbegnuto je jedno slabo mesto na stezaljki.

5. Kratko spajanje je postignuto kompaktnom mesinganom šinom (galvanski zaštićenom) i to 14X16 za stezaljku RS(B) 35/2X16, 14X34 za stezaljku RS(B) 35/6X16 (4X16).

6. U kućištu stezaljke na donjoj strani uliven je mehanizam za kačenje stezaljke na šinu DIN 35.

7. Poklopac za blombiranje je izrađen od transparentnog LEXAN-a proizvođača “GE-Plastik” kategorije samogasivosti “V°”.

8. Na stezaljke tipa RS i RSB/35 moguće je pridodati (uz pomoć lastinog repa) po potrebi jedan ili više polova (za uzemljenje) tipa stezaljke RS 4-16/1.

9. Ovom novom konstrukcijom otklonjeni su mnogi nedostaci koji su postojali kod do sada primenjivanih stezaljki (kao što je stezaljka tipa RNSS 4-16) i drugih.

Slični proizvodi:

Reflecto Round 90
Norse Surface Adjustable
Aura Step Fixed
Cabino Double Socket
Pinhole/a Gu10
Numa Duo IP65