DPX³ 160 i DPX³ 250 kompaktni prekidači

DPX³ 160 i DPX³ 250 kompaktni prekidači

Kategorija: ,

Elektronski DPX³ 250 kompaktni prekidači sa integrisanim mernim funkcijama obezbeđuju pristup parametrima instalacije u kompaktnom uređaju.

Izmerene vrednosti koje se mogu videti:

– Direktno na razvodnom ormanu, na LCD ekranu na prednjoj strani uređaja

– Daljinskim očitavanjem na računaru ili smartphone opremljenim sofware-om za nadzor, preko RS485 komunikacijskog interface-a i Modbus protokola.

DPX³ međublokada pojednostavljuje instalaciju inverzije napajanja:

– Predna montaža

– Kompaktne dimenzije

– Nije potrebno podešavanje

– DPX³ 160 i DPX³ 250 se mogu upotrebiti zajedno

– Fiksni verzija za ugradnju da din šinu, omogućuje ugradnju u male razvodne ormane

– Samo 2 kataloška broja za sve DPX³, bez obzira na veličinu: jedan za fiksnu verzije, jedan za natičnu verziju

– U kombinaciji s automatskom kontrolnom jedinicom, inverzija napajanja se može kontrolisatii lokalno ili daljinski

Slični proizvodi:

Vega Basic Adjustable
Loven T-bar
Reflecto Track 30-E
Reflecto Round 70 Gu-10
Antverp Single
Reflecto Square 70