Eti

Od 1950. godine do sada ETI se razvio u vodećeg svetskog dobavljača proizvoda i usluga u oblasti električnih instalacija, kao i važnog proizvođača keramičkih proizvoda, alata i opreme, kao i proizvoda od plastike i tehničkog kaučuka.

Bitan element za strategiju porasta kompanije su njene ćerke firme u svetu i tesna saradnja sa izabranim strateškim partnerima.

ETI danas zapošljava više od 1500 radnika, a naši se proizvodi prodaju u više od 60 zemalja širom sveta. Kompanija puno investira u istraživanja i razvoj. ETI je jedno od prvih slovenačih preduzeća  koje je steklo sertifikat kvaliteta ISO 9001 i sertifikat za upravljanje zaštitom životne sredine ISO 14001.

Uspeli smo da stvorimo međunarodno konkurentnu i razvojno orjentisanu grupaciju, čiji rast nisu uspeli da zausteve ni spoljni pritisci konkurencije ni recesija poslednjih godina.

Budućnost  i dalje gradimo na visokokvaltetnoj ponudi potpune palete proizvoda i usluga, na jačanju fleksibilnosti i konkurentnosti, na osvajanju novih proizvoda, a dobit ćemo i dalje investirati u znanje, tržište i tehnološki razvoj.

Brošure:

Proizvodi:

ETI Kalibarski prsten 16A
ETI Nožasti osigurač NH000 gG 35A/500V
ETI Bimetalni relej RE27D-4 2.8-4A
Ugradna plastična tabla IP40
ETI Kontaktor modularni R25-40 230V
ETI Grebenasti prekidač CS 100-10 U