Redna stezaljka RS 35/3-4 i RS 35/4-4 mm2

Redna stezaljka RS 35/3-4 i RS 35/4-4 mm2

Šifra artikla: 22006 i 22007

Redna stezaljka RNSS 35/1-4mm2, 500 V, 110°C za otežane uslove rada

Namena

  • Za napajanje mernih mesta sa više brojila (3 ili 4) čime se izbegava upotreba šinskog razvoda.
  • Kao napojna stezaljka u raznim razvodnim ormarima kada je potrebno napajati više grupa potrošača sa jednog mesta.
  • U mnogim drugim slučajevima.

Tehničke karakteristike

  • Stezaljke RS 35/3-4 i RS 35/4-4 su čvorišta koja su nastala iz osnovne verzije RS 35/1-4, što omogućava izbor kompatibilnosti, pravljenje raznih kombinacija od dva do više polova po potrebi.
  • Čvorište je izvedeno od mesingane pune šine u varijantama ulaz 35 mm2 izlaz 3 x 10 mm2 i ulaz 35 mm2 izlaz 4 x 6 mm2.
  • Vrsta materijala koji su ugrađeni isti su kao kod osnovnog tipa

Slični proizvodi:

Binno Round Trio
Reflecto Track 10 St
Cleo
Norse Square Adjustable
Spectral 150
Roma Square Double 9 Recessed