Redna stezaljka od RS 50/10 do RS 240/16

Redna stezaljka od RS 50/10 do RS 240/16

Šifra artikla: 22150 - 22156

Redna stezaljka od RS 50/10 do RS 240/16 mm2, 500V, 110°C za otežane uslove rada

Namena

Stezaljka je namenjena za ugradnju u svu opremu bez ikakvih ograničnja prema deklarisanom preseku provodnika.

Tehničke karakteristike

1.Redna stezaljka RS 50-240 mm2,izrađena je kao jednopolna,sa ugrađenim mehanizmom za pričvršćivanje na šinu DIN.35.Mehanizam je dvostruk i omogućava vezu sa šinom,a deblokada se vrši pomoću odvijača.

2.Kućište redne stezaljke RS 50-240 izrađeno je od vrhunske uvozne plastične mase ”NORYL” -SEO.(General – Electric, Holandija).  Ova plastična masa ima bolja izolaciona i toplotna svojstva od dosad korišćenih materijala (110 C bez
deformacije ). Ove osobine joj omogućavaju primenu u teškim uslovima rada,kao što su:povećana temperatura ambijenta, konstantna maksimalna opterećenja(
kao i preopterećenja) i rad u zagađenim sredinama.

3.Zaštitni poklopac irađen je iz dva dela,kompletno pokriva kablovsku papučicu i
štiti je od dodira rukom.Poklopac je izrađen od providne plastične mase “LEXAN”243 R.(General – Electric,Holandija). Providnost poklopca omogućava blagovremeno otkrivanje eventualnog nagorevanja zbog lošeg spoja.

4.Prenosne ploče,izrađene od bakra,su različite debljine za svaku dimenziju stezaljke što je prikazano u tabeli na poleđini prospekta. Galvanski su zaštićene cinkovanjem.

5.Zavrtnjevi su izrađeni u kvalitetu YUS.MB. 1. 053/88:
– navrtka YUS.MB. 1. 601-8;
– podloška elastična YUS.MB. 2.110;
– podloška ravna YUS.MB. 2. 011.

Sve galvanski zaštićeno – cinkovano.

Slični proizvodi:

Eleni Flat
Vega Basic Adjustable
Fumany Wall
Numa Duo IP65
Norse Deep Fixed
Cairo Basic Adjustable