Redne stezaljke RS 4-16/3×16 i RSB 4-16/3×16

Redne stezaljke RS 4-16/3×16 i RSB 4-16/3×16

Šifra artikla: 22052 i 22053

Redne stezaljke RS 4-16/3×16 i RSB 4-16/3×16 500 V, 110°C za otežane uslove rada

Namena

– Za napajanje mernih mesta do tri brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojne kleme za više potrošačkih grupa.

Tehničke karakteristike

– Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od osnovnog tipa stezaljke RS(B) 4-16/4.
– Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje klasičnim mostovima čime se izbegava slaba tačka na stezaljki.
– Čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine (galvanski cinkovane).
– Tip RSB 4-16/3×16 ima mogućnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparetnog polikarbonata samogasivosti Vo.

Slični proizvodi:

Pinhole A Spot
Messe Double Wall
Bonatti Round Single
Norse Deep Fixed
Efes Out Suspendant
Rhino