Redne stezaljke sa više izlaza RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10

Redne stezaljke sa više izlaza RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10

Šifra artikla: 22300 - 22315

Redne stezaljke sa više izlaza RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10 za otežane uslove rada

Namena

– Prvenstveno, namena Rednih Stezaljki RS 50/10, RS 70/10, RS 95/10 sa vise izlaza, je za napajanje brojila na mernim mestima (od 3-15 brojila), zamena za šinski razvod.

– Takođe primena ovih stezaljki nema nikakvo ograničenje u svim slučajevima gde je potrebno sa jednog mesta napojiti vise potrošača, i predstavlja idealno čvorište.

Tehničke karakteristike

– Kućište Rednih Stezaljki RS 50; RS 70; RS 95 sa vise izlaza, izrađeno je od uvoznih plastičnih masa, visoke izolacione moći, visoke otpornosti na povišenu temperaturu ambijenta (proizvođač “GE-Plastic, Holand”), tip Noryl SE0 klase samogasivosti Vo.

– Prenosna ploča je izrađena od bakarne šine debljine 2 mm; 2,5 mm; 3 mm širine 30 mm, u zavisnosti od ulaznog preseka provodnika. Izlazna sabirnica se izrađuje od MS-profila koji je sa dva vijka vezan za bakarnu ploču, a spajanje je izvršeno lemljenjem sa specijalnim lemom za elektro provodnost.

– Na donjoj strani kućišta nalazi se uliveni mehanizam za kačenje na šinu DIN 35.

– Poklopci redne stezaljke tipa RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10 izradeni su od providnog “LEXAN”-a samogasivih karakteristika i visoke mehaničke otpornosti.

– Ova vrsta stezaljke, kao novo rešenje omogućava napajanje većeg broja potrošača bez kratkospojnih mostova, koji su uvek slaba tačka kod strujnih stezaljki (za veća opterećenja).

Slični proizvodi:

Cairo Basic Adjustable
Norse Surface
Reflecto Round Semi 70
Roma Square 9 Semi Recessed
London 10 Recessed
Valar 100 Duo